TEACHING STAFF

TEACHING STAFF

S.No Name   S.No Name
1 MRS. JAGJIT KAUR   34 MRS. RANJIT KAUR
2 MR. ANIL BANYAL   35 MS. RUPINDERJIT KAUR
3 MRS. AARTI AGG.   36 MRS. GEETA 
4 MRS. SHALLU JAIN    37 MRS. PRIYANKA SINGLA
5 MRS. SONIA GOYAL   38 MRS. MONA
6 MRS. MONIKA WADHWA    39 MRS.KOMALPREET KAUR
7 MR. NARENDER KUMAR   40 MRS. SUBJIT KAUR
8 MRS. SHELLY SACHDEVA   41 MRS. KAMALJEET KUMARI 
9 MRS. KARUNA JINDAL   42 MRS. MEENAKSHI WALIA
10 MS. FALKI BATRA   43 MRS. KOMAL SHARMA
11 MS. HARPREET KAUR   44 MS. RAMANDEEP KAUR(ENG)
12 MRS. KARAMJEET KAUR   45 MS. SIMRAN
13 MRS. SHIVANI SHARMA   46 MRS. PREETI BAWA
14 MS.MANPREET KAUR   47 MS. ANITA DEVI
15 MS. PRABHJOT RANDHAWA   48 MS. LEENA
16 MRS. RAMANDEEP KAUR   49 MRS. TAJINDER KAUR
17 MS. SALONI SETIA   50 MRS. AARTI ARORA
18 MRS. HARBINDER KAUR   51 MS. SHILPA RANI
19 MS. NAVPREET KAUR   52 MRS. PARMJIT KAUR
20 MRS. KOMAL MANOCHA   53 MR. RAVINDER NATH
21 MS. RAVINDER KAUR (Lib)   54 MS. RAJWANT KAUR
22 MS. AMANDEEP KAUR   55 MS. SHIPRA
23 MRS. SIMARTI   56 MR. KARNAIL MASIH
24 MR. RAJINDER SINGH   57 MRS. MANJU GOYAL
25 MS.MANPREETKAUR(SCI)   58 MR.SUNNY
26 MS. PARDEEP KAUR      
27 MR. NATHU RAM SAHOTA      
28 MS. NAVNEET KAUR      
29 MRS. PARVEEN KUMARI      
30 MR. JOGINDER PAL SINGH      
31 MRS. ALKA      
32 MR.ANKUSH THAKUR      
33 MS.RITU