GENERAL LIFE MEMBERS

GENERAL LIFE MEMBERS - St. Manu's Convent School, Shahkot
Sr. No. Name  
1 S.GURBHEJ SINGH(PB.FOOD & CIVIL SUPPLY)  
2 DR.JASWANT SINGH BHANDAL(MBBS)  
3 SH.YASH PAUL (EX.VICE CHAIRMAN)  
4 S.HARJINDER SINGH  
5 SH.PAWAN KUMAR PURI  
6 SH.LACHMAN DASS ARORA   
7 SH.SUSHIL KUMAR S/O LATE MANOHAR LAL  
8 SH.PREM JINDAL(WINE CONTRACTOR)  
9 S.AMRIK SINGH RADIO WALE(SHAHKOT)  
10 SH.JOGINDER SOBTI  
11 SH.PAWAN KUMAR S/O SH.GIAN CHAND   
12 SH.RAJESHWAR PRASHAR (SHAHKOT)  
13 SH.SK MALHOTRA  
14 SH.PARMOD KUMAR GUPTA  
15 SH.SAT PAUL BANSAL(SEC.OFFICER PWD)  
16 SH.DHRAM PAUL JINDAL  
17 S.RAMESH AGGARWALS/O RAM PARKASH  
18 SH.HARDIAL SINGH(SARPANCH DHANDOWAL)  
19 S.HARDEV SINGH BADESHA  
20 SH.VINOD UPPAL SHAHKOT   
21 SH.SURINDER PURI ENGINE WALE   
22 SH.MALKIAT SINGH JASSAL   
23 ER.MUKHTIAR SINGH(VILL.GEHLAN)