TEACHING STAFF

TEACHING STAFF

S.No Name   S.No Name
1 MRS. JAGJIT KAUR   34 MRS. RANJIT KAUR
2 MR. ANIL BANYAL   35 MS. RUPINDERJIT KAUR
3 MRS. AARTI AGG.   36 MRS. GEETA 
4 MRS. SHALLU JAIN    37 MRS. PRIYANKA
5 MRS. SONIA GOYAL   38 MRS. MONA
6 MRS. MONIKA WADHWA    39 MRS. SUSHMA RANI
7 MR. NARENDER KUMAR   40 MRS. SUBJIT KAUR
8 MRS. SHELLY SACHDEVA   41 MRS. KAMALJEET KUMARI 
9 MRS. KARUNA JINDAL   42 MRS. MEENAKSHI WALIA
10 MS. FALKI BATRA   43 MRS. KOMAL SHARMA
11 MS. HARPREET KAUR   44 MS. KAMALJIT KAUR
12 MRS. KARAMJEET KAUR   45 MS. KIRAN BALA
13 MRS. SHIVANI SHARMA   46 MRS. PREETI BAWA
14 MS. DARSHVIR KAUR   47 MS. ANU
15 MS. PRABHJOT RANDHAWA   48 MS. LEENA
16 MRS. RAMANDEEP KAUR   49 MRS. TAJINDER KAUR
17 MS. SALONI SETIA   50 MRS. AARTI ARORA
18 MRS. HARBINDER KAUR   51 MS. PRABHJOT KAUR
19 MS. SHAFALI   52 MRS. PRIYANKA
20 MRS. KOMAL MANOCHA   53 MR. RAVINDER NATH
21 MS. RAVINDER KAUR (Lib)   54 MS. RAJWANT KAUR
22 MS. JAGDEEP KAUR   55 MS. SIMRAN
23 MRS. SIMARTI   56 MS. DEEPIKA SAHOTA
24 MR. RAJINDER SINGH   57 MS. SHIPRA
25 MR. VIPEN   58 MS. PARVEEN KAUR
26 MS. PARDEEP KAUR   59 MRS. MANKIRAN 
27 MR. NATHU RAM SAHOTA   60 MRS. MANJU GOYAL
28 MS. ROMIA RANI   61 MR. SUNNY
29 MRS. SWATI JAIN   62 MRS. AMANDEEP SHARMA
30 MRS. KAMAL SHARMA   63 MS. SARBJIT
31 MRS. ALKA   64 MS. ANITA DEVI
32 MR. MANISH GUPTA   65 MR. GAURAV KUMAR
33 MS.RITU   66 MS. SUMANJIT KAUR